เริ่มต้นจากการเพิ่มเมนูใหม่ในหน้า Admin

การสร้างหน้า Admin เมนูใน WordPress เริ่มจากเราเพิ่มเมนูในหน้า Admin ก่อนครับ ถ้าไม่มีเมนูเราก็จะเข้าถึงไม่ได้  โดยเพิ่มจาก Code ด้านล่างเลยครับ

อธิบาย Code ส่วนต่างๆ

 

Register_setting  ฟังก์ชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Settings API ใช้เพื่อสร้างเพจ admin setting

Add_menu_page   ใช้เพื่อ Add menu ในหน้า Admin โดยกำหนด ชื่อเมนู , Title ที่โชว์ด้านบน , ฟังกชั่นที่เรียก

 

ส่วนของหน้าแสดงผล

ส่วนนี้เราจะเขียนการแสดงผลและ Logic ต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานครับ

หลังจากทำทั้งหมดจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับ

create_wordpress_admin_menu

 

 

Ref. 

 

Create a Simple WordPress Admin Panel – Part I

Create a Simple WordPress Admin Panel – Part II

Create a Simple WordPress Admin Panel – Part III

add_menu_page()


https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_setting