วิธีการรันไฟล์ Python หรือไฟล์นามสกุล py บน Vscode

หลังจากเปิดโปรแกรม Vscode แล้วให้กด

สำหรับ Window  >  Ctrl + Shift +P

สำหรับ MAC > cmd + Shit + P

จะมี Search Box ขึ้นมาให้เลือกไปที่ Configure Task Runner

หมายเหตุ ถ้าเป็นการเปิด Task: Configure Task Runner ครั้งแรกให้เลือก Other ที่บรรทัดล่างสุดแล้วทำขั้นตอนต่อไป

1 ให้เปลี่ยน tsc (TypeScript) เป็น Python
2 เปลี่ยน showOuput จาก Slinet เป็น Always
3 ในส่วนของ args เปลี่ยนจาก Helloworld.ts เป็น ${file}
4 ลบ problemMatcher ออกถ้ามี

หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยเราสามารถกดรันได้โดย

สำหรับ Window  >  Ctrl + Shift +B

สำหรับ MAC > cmd + Shit + B